Research Postgraduate (RPg)
Hong Kong PhD Fellowship Scheme
Public Photos / Files - DSC_1087 Public Photos / Files - DSC_5163 Public Photos / Files - DSC_7256

Dr. Thomas MARLING

(2014-2017)

Dr. LIN Zhihui

(2015-2018)

Dr. ZHAO Cheng

(2018-2021)